Voor en tegen

Belangrijke argumenten voor en tegen dynamische energietarieven

Voor

  • Prijzen volgen de dagelijkse trend. Die kunnen lager zijn dan prijzen voor energie die van te voren wordt ingekocht voor een periode met vaste prijs (bij variabele contracten dus een maand van te voren, voor één maand vast).
  • De mogelijkheid door het slim inplannen van eigen verbruik de energiekosten te reduceren.
  • Met een thuisbatterij profiteren van goedkopere elektriciteit op dure momenten.

Tegen

  • Geopolitieke spanningen kunnen tot snelle, forse prijsstijgingen leiden.
  • Onverwacht hoge prijzen kunnen incidenteel fors hogere maandbetalingen betekenen, wat opgevangen moet kunnen worden in het maandelijkse budget.
  • Optimaal profiteren van de voordelen vereist een actieve dagelijkse bemoeienis met het energieverbruik.
Belangrijke verschillen met een contract tegen variabele tarieven
Intussen heeft een groot deel van de Nederlandse consumenten een contract met variabele tarieven. Contracten met een langere looptijd worden nauwelijks nog aangeboden, want zijn erg duur. Er moet een hoge risicopremie betaald worden, afgeleid van de kans op geopolitieke spanningen die de energiemarkt raken.

Tegelijkertijd is het voor consumenten relatief erg goedkoop geworden om hun contracten voortijdig op te zeggen, omdat die kosten gelijk zijn gebleven terwijl de maandelijkse kosten verviervoudigd zijn. De kale tarieven waarmee energieleveranciers te maken hebben zijn zelfs vertienvoudigd. 

De financiële risico’s die een energieleverancier loopt bij het overstappen van klanten zijn zo onhoudbaar geworden bij een contract voor langere tijd.
Inkoopmoment
Variabele tarieven moeten één maand voor aanvang zijn ingekocht (consumenten moeten namelijk 30 dagen van te voren worden geïnformeerd over prijswijzigingen). Op dat moment moet een risicopremie worden betaald om de prijs tot het einde van de levermaand constant te houden (per saldo dus tot 2 maanden vast). 
Dynamische tarieven worden op dagbasis voor de volgende dag vastgesteld, op basis van de energiebeurzen voor elektriciteit en gas. Je kunt om 15 uur opzoeken hoe de tarieven voor de volgende dag zullen zijn.
Kostenopbouw
In de variabele tarieven zitten alle kosten ongespecificeerd, bij dynamische tarieven is er meestal een meer transparante prijsopbouw. Naast de tarieven zelf zijn ‘inkoopkosten’ onderdeel van die prijsopbouw. Daarin zitten de kosten van de bedrijfsvoering, en natuurlijk de winstmarge. ‘Energie tegen inkoopkosten’ is dus niet het hele verhaal.
Maandvoorschot
Bij variabele tarieven wordt het maandvoorschot simpel berekend, rekening houdend met hoeveel van het jaarverbruik nog gaat komen tegen de (nieuwe) variabele tarieven, en hoeveel daar al van betaald is (tegen de voorgaande variabele tarieven).

Dynamische tarieven zitten ingewikkelder in elkaar. Er wordt ook gewerkt met een maandvoorschot, dat wordt gecorrigeerd op basis van het actuele verbruik (nadat de meterstanden per uur en dag zijn verwerkt). In de praktijk wordt meestal direct maandelijks verrekend met het volgende maandvoorschot.

Als consument heb je relatief veel vrijheid om je maandvoorschot aan te passen, maar bij extreme prijswijzigingen kan de leverancier ook een hoger maandvoorschot afdwingen. Het is immers in ieders belang te voorkomen dat wanbetaling ontstaat, uiteindelijk draaien de klanten zelf daarvoor op via hogere inkoopkosten.
Prijsplafond Energie
Bij variabele tarieven is het direct duidelijk of die van deze maand hoger of lager zullen zijn dan de grenswaarden van het prijsplafond energie.

Bij dynamische tarieven pas aan het einde van de maand: alleen als het gemiddelde prijspeil van de hele maand boven de grenswaarden heeft gelegen treedt het prijsplafond in werking.

Ben je enthousiast over de kansen van dynamische tarieven, begrijp je de risico’s en kun je financieel tegen een stootje? Vraag dan een aanbod en doe mee!